Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach do odvolania

24.09.2020
Prosíme nenavštevujte hospitalizovaných pacientov ani v areáli NOÚ.

Milí pacienti, návštevníci,

situácia v súvislosti so šírením koronavírusu sa na celom Slovensku neustále zhoršuje. V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nemôže návštevník vstúpiť do priestorov nášho zdravotníckeho zariadenia. Preto vás žiadame o dôsledné dodržiavanie nasledovných pravidiel:

  • Rešpektujte prosím pravidlo ROR - rúško, odstup, ruky. Do ústavu vstupujte len s rúškom, resp. iným alternatívnym prekrytím nosa a úst, dodržujte dostatočné odstupy a pravidelne si dezinfikujte ruky.
  • Doprovod pacientov prosím využívajte naozaj len v nevyhnutných prípadoch pri rešpektovaní pravidla max. 1 doprovodná osoba.
  • Naďalej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach v NOÚ.
  • Prosíme nenavštevujte hospitalizovaných pacientov ani v areáli NOÚ

Pre všetkých pacientov naďalej ostáva povinnosť vyplniť a odovzdať vstupný formulár v ambulancii. Formulár môžete vyplniť v čakárni pred vyšetrením, prípadne si ho môžete stiahnuť z nášho webu a doniesť už vyplnený. 

Vstupný formulár nájdete tu.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto pravidlá, pomáhate tým chrániť našich pacientov, zdravotníkov a všetkých zamestnancov NOÚ.