Zahraničný lekár na stáži v NOÚ

Nachádzate sa tu

18. 03. 2019
Michael Chayka je v poradí tretím lekárom na stáži v našom ústave

Michael Chayka z Odesy je v poradí už tretím lekárom, ktorý v našom ústave absolvoval dvojtýždňovú stáž v rámci štipendijného programu Európskej spoločnosti digestívnej onkológie (ESDO- European Society of Digestive Oncology).

Pod odborným dohľadom nášho skúseného klinického onkológa MUDr. Tomáša Šáleka, ktorý je zároveň členom poradného zboru ESDO, si ukrajinský chirurg rozšíril svoje doterajšie poznatky a technické zručnosti na Klinike chirurgickej onkológie, Gastroenterologickom oddelení a operačných sálach.

Na stretnutí s naším generálnom riaditeľom Tomášom Alscherom veľmi ocenil vysokú profesionalitu našich lekárov a sestier, ich starostlivý prístup, ako aj samotné vybavenie nášho ústavu. „Pracovať s takými odborníkmi akými sú docent Pinďák, primár Pekárek, či doktor Šálek je mimoriadne prínosné. Okrem toho je úžasné, že sa vaši pacienti môžu obrátiť aj na psychologičku a sociálnu poradkyňu priamo v NOÚ. Tieto služby sú mimoriadne dôležité najmä pre psychiku pacientov,  a ich príbuzných“, vyjadril uznanie Michael Chayka.

ESDO už šiesty rok podporuje vzdelávanie mladých gastroenterologických onkológov, všeobecných chirurgov ako aj radiačných onkológov, aby si rozšírili svoje skúsenosti interdisciplinárnej liečby rakoviny a nadviazali na svoje špecializácie v oblasti chirurgie, gastroenterológie, rádiológie, radiačnej terapie, či patológie.