Vzdelávame aj zahraničných študentov

Nachádzate sa tu

19. 08. 2016
Ukrajinský lekár absolvoval stáž v onkológii nádorov tráviaceho systému.

Národný onkologický ústav je jediné ESDO centrum (Európska spoločnosť digestívnej onkológie) z bývalých štátov východnej Európy,  ktoré bolo vybrané ako doškoľovacie centrum pre onkológiu so zameraním na orgány tráviaceho systému. V našom ústave tak mohol vďaka štipendiu získať cenné skúsenosti mladý lekár Valerij Vozniuk z Kyjeva, a to počas svojej letnej dvojtýždňovej stáže v odbore onkológia nádorov tráviaceho systému.

Pod odborným dohľadom primára Oddelenia klinickej onkológie MUDr. Tomáša Šáleka, ktorý je zároveň členom poradného zboru ESDO, si ukrajinský lekár rozšíril svoje doterajšie poznatky najmä z oblasti chirurgickej onkológie.

ESDO už tretí rok podporuje vzdelávanie mladých gastroenterologických onkológov, všeobecných chirurgov ako aj radiačných onkológov, aby si rozšírili svoje skúsenosti interdisciplinárnej liečby rakoviny a nadviazali na svoje špecializácie v oblasti chirurgie, gastroenterológie, rádiológie, radiačnej terapie, či  patológie.