Výročná správa za rok 2018

Nachádzate sa tu

14. 05. 2019
Výročná správa za rok 2018 o Stave klinickej onkológie na Slovensku

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2018 o Stave klinickej onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje najmä oblasti klinickej onkológie, ako aj stavu detskej a experimentálnej onkológie. Samostatná kapitola je venovaná paliatívnej medicíne. Mapuje onkologické pracoviská, pracoviská radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. 

Prečítajte si Výročnú správu za rok 2018.