Vynovené ambulancie OKO A v pavilóne M

14.08.2023
Po dvojtýždňovej renovácii sme 14.8.2023 obnovili ich prevádzku.

Od dnes sa môžeme postarať o našich pacientov v zrenovovaných Ambulanciách klinickej onkológie A (OKO A) v pavilóne M, kde pribudli nové klimatizačné jednotky. Tie pribudli aj na spoločnej chodbe. Súčasťou dvojtýždňovej plánovanej renovácie bolo tiež maľovanie stien, výmena podlahy, okien a nábytku, ako aj prepojenie miestnosti sestier s archívom. Veríme, že zmodernizované priestory budú prínosom pre našich pacientov ako i kolegov.