Vaše 2 % nám pomáhajú

Nachádzate sa tu

07. 02. 2017
Všetky získané prostriedky pôjdu na rozvoj NOÚ.

Rekonštrukcie jednotlivých pracovísk, skrášľovanie a estetizácia prostredia, v ktorom sa naši pacienti liečia, či zvyšovanie ich komfortu by sa nemohlo diať bez podpory iných. Patria k nej aj prostriedky získané formou 2 %, v roku 2016 ste nám venovali 140 670,39 EUR. Pomohli nám pri kompletnej modernizácii Oddelenia paliatívnej starostlivosti. Ide o prvé a jediné pracovisko na Slovensku, ktoré už 22 rokov poskytuje komplexnú akútnu ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov.

Za vašu podporu ďakujeme!

Vašu pomoc na rozvoj pracovísk NOÚ budeme potrebovať aj naďalej. Ak sa rozhodnete poukázať nám vaše 2 % z daní, prosíme o uvedenie nasledujúcich údajov:
 
Združenie priateľov NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava
Občianske združenie, IČO: 42172004
 
Viac informácií sa dozviete aj na www.priatelianou.sk