Vakcinácia onkologických pacientov proti Covid-19 závisí od ošetrujúceho lekára

14.01.2021
Odporúčania k očkovaniu pacientov s nádorovým ochorením

Milí pacienti,

mnohých z vás zaujíma, ako, kedy a kde bude prebiehať očkovanie onkologických pacientov proti ochoreniu COVID-19. Časovo sú onkologickí pacienti zaradení v druhej vlne očkovania, o jej spustení bude verejnosť informovať Ministerstvo zdravotníctva SR, samozrejme túto informáciu následne zverejníme aj my. Súbežne s časom spustenia očkovania ľudí z druhej vlny budú známe aj vakcinačné centrá, ktoré budú očkovať ľudí z druhej vlny.

Zároveň pre vás niekoľko odporúčaní k očkovaniu onkologických pacientov proti ochoreniu COVID-19 pripravil aj náš prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ Ľuboš Drgoňa:

  • Základom prevencie infekcie zostávajú základné opatrenia (rúška, dezinfekcia rúk, sociálny odstup).
  • Odporúčame očkovanie blízkych kontaktov (rodiny) onkologického pacienta, a to najmä v prípade, ak nemôže byť očkovaný samotný pacient.
  • Odporúčanie očkovania onkologického pacienta je plne v kompetencii lekára, ktorý zohľadňuje konkrétny profil pacienta a tiež všetky rizikové faktory.
  • Všetky doteraz schválené vakcíny EMA sú neživé a bezpečné. Očkovanie onkologických pacientov nebolo súčasťou klinického testovania, odporúčania sa teda odvíjajú od skúsenosti z očkovania známymi vakcínami (proti chrípke, pneumokokom a pod.).
  • Účinnosť vakcín u onkologických pacientov je všeobecne nižšia ako u bežnej populácie; účinnosť však stúpa s časom od ukončenia protinádorovej liečby, závisí aj od typu protinádorovej liečby.
  • Očkovanie indikované lekárom prebieha podľa odporúčania výrobcu (SPC). Špecifické informácie pre pacientov s nádorovými chorobami zatiaľ nie sú dostupné.
  • Ideálny čas pre očkovanie je po skončení protinádorovej liečby (po 3-4 týždňoch), v prípade prebiehajúcej liečby sa odporúča podanie vakcíny tak, aby bol imunitný systém schopný vytvoriť protilátky (cca 2 týždne pred ďalšou liečbou).
  • Pacienti po transplantácii krvotvorných buniek podliehajú špecifickým podmienkam očkovania.
  • Bezpečnosť schválených vakcín proti COVID-19 je porovnateľná ako pri iných vakcínach; predpokladáme identické spektrum nežiaducich účinkov ako u bežnej populácie; zhoršenie nádorového ochorenia alebo jeho návrat po očkovaní nie sú všeobecne pozorované.