Úspešný výskumný projekt

Nachádzate sa tu

02. 07. 2015
Naši kolegovia ho realizovali spolu s našimi pacientmi

Naši lekári Doc. MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Marián Karaba a prof. Juraj Benca PhD., MPH uskutočnili výskumný projekt zameraný na cirkulujúce nádorové bunky (CTC) pri karcinóme prsníka. Do štúdie bolo zaradených aj vyše 500 našich pacientov, čím sa podarilo objasniť vzťah medzi zrážaním krvi a prítomnosťou CTC, a tiež sa podarilo identifikovať viaceré gény zodpovedné za uvoľňovanie a šírenie CTC do krvi, ktoré by v budúcnosti mohli slúžiť ako nové ciele protinádorovej liečby.