Umenie pre život

25.10.2021
Galavečer baletných hviezd v SND na podporu NOÚ

Balet Slovenského národného divadla v spolupráci s Národným onkologickým ústavom pripravil ďalší ročník benefičného galavečera „Umenie pre život“, ktorý sa uskutočnil v piatok 22. októbra 2021 v novej budove SND. Nad jedinečným podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Jeho ambíciou je najmä upozorniť na problematiku prevencie a liečby onkologických ochorení. Vyjadriť empatiu, spolupatričnosť onkologickým pacientom, ktorí často podstupujú dlhý a náročný liečebný proces, je tiež poďakovaním lekárom, sestričkám a celému personálu, ktorí sa o pacientov starajú. A samozrejme poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a podporujú aktivity Národného onkologického ústavu zamerané na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, komfortu pacientov a na modernizáciu priestorov a vybavenie pracovísk v našej nemocnici.

Dnes viac než kedykoľvek predtým cítime potrebu obnovy diela, ktoré spája dva svety – zdravotnícky a pacientsky. Navyše do našich životov, osobných aj pracovných, zasiahol vírus, ktorý upozornil na našu zraniteľnosť, krehkosť našich vzťahov, vyzdvihol potrebu priateľstva, solidarity i súcitu. Práve teraz je ten správny čas obnoviť tradíciu podujatia Umenie pre život. Umenie vyjadriť láskavý prijateľný súcit, ktorý k pacientom prichádza po špičkách... tak ako jedinečné umenie baletu“, vyjadrili sa v programovom bulletine za NOÚ Tomáš Alscher, generálny riaditeľ a Juraj Pechan, medicínsky riaditeľ

Vedenie SND na čele s generálnym riaditeľom Matejom Drličkom a baletného súboru s umeleckou riaditeľkou Ninou Polákovou a výkonnou riaditeľkou Andreou Skočekovou spolu s NOÚ veľmi radi podporili šľachetnosť tohto podujatia, krásou baletného umenia poukázali na posolstvo „liečiť aj umením“. Na galavečere vystúpili vynikajúci domáci a zahraniční tanečníci svetového  formátu, ktorí predstavili výnimočné diela mimo repertoáru Baletu SND. Ide o výnimočnú príležitosť spojiť našich zdravotníkov, kolegov, onkologických pacientov i zástupcov pacientskych organizácii a dopriať nám spoločný nezabudnuteľný zážitok.