Tradičná klauniáda pre dospelých po roku opäť v našom ústave

08.11.2023
Humor a dobrú náladu uvítali pacienti aj personál

Včera nás po roku opäť navštívili zdravotní klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors (cervenynos.sk)  "Doktor Trubka" a "sestrička Štastná" dopriali svoju nenapodobiteľnú, liečivú terapiu našim pacientom na Oddeleniach chirurgickej onkológie A, gynekologickej onkológie a klinickej onkológie D. Rozdávali dobrú náladu, hrejivé slovo a vrúcne objatie.

„Milí zdravotní klauni, ďakujeme, že sa s našimi pacientmi v Národnom onkologickom ústave delíte o vaše veľké srdcia a láskavý humor. Vďaka vašej návšteve dokážu počas náročného liečebného obdobia zabudnúť na nedobrovoľnú rolu pacienta. Ste empatickí profesionáli, nesmierne dôležití a právom považovaní za účinnú súčasť liečebného a ozdravného procesu v nemocniciach po celom svete“, vyzdvihol poslanie zdravotných klaunov námestník zdravotnej starostlivosti NOÚ, MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH.

V novembri tiež rozveselia dospelých, primárne onkologických pacientov v nemocniciach v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre a Žiline.