Telefonická konzultácia pre príbuzných každý pracovný deň 13:30 - 14:30

29.11.2021
Príbuzný ako kontaktná osoba musí poznať heslo

Príbuzní sa môžu opäť telefonicky informovať o zdravotnom stave hospitalizovaných pacientov, vo vyhradenom čase každý pracovný deň 13:30 - 14:30. Na pridelených tel. číslach na jednotlivých lôžkových oddeleniach bude vždy v tomto čase k dispozícii lekár.

Príbuzný však musí byť uvedený ako kontaktná osoba pre poskytovanie tel. informácií o zdravotnom stave pacientov a  musí tiež poznať heslo, ktoré navrhne samotný pacient.

Zoznam tel. čísiel na lôžkové oddelenia NOÚ – tel. konzultácia každý pracovný deň 13:30 – 14:30

Oddelenie ANESTÉZIOLÓGIE a intenzívnej medicíny (OAIM) - 02/ 59 378 210; 217

Oddelenie GYNEKOLOGICKEJ onkológie (OGO) - 02/ 59 378 736

Oddelenie CHIRURGICKEJ onkológie A (OCHO A) - 02/59 378 677

Oddelenie CHIRURGICKEJ onkológie B (OCHO B) - 02/59 378 188

Oddelenie CHIRURGICKEJ onkológie C (OCHO C)  - 02/59 378 344

Oddelenie CHIRURGICKEJ onkológie D (OCHO D) - 02/ 59 378 145

Oddelenie KLINICKEJ onkológie A - 02/59 378 704

Oddelenie KLINICKEJ onkológie D - 02/59 378 257   

Oddelenie KLINICKEJ onkológie E -  02/59 378 578

Oddelenie KLINICKEJ onkológie G - 02/59 378 596

Oddelenie KLINICKEJ onkológie F -  02/ 59378 740

Oddelenie ONKOHEMATOLÓGIE I - 0908 999 809

Oddelenie ONKOHEMATOLÓGIE II - 02/593 378 103

Oddelenie RADIAČNEJ onkológie - 02/59 378 694