Telefonická konzultácia pre príbuzných každý pracovný deň 13:30 - 14:30

22.02.2021
Príbuzný ako kontaktná osoba musí poznať heslo

Príbuzní sa môžu oddnes telefonicky informovať o zdravotnom stave hospitalizovaných pacientov, vo vyhradenom čase každý pracovný deň 13:30 - 14:30. Na pridelených tel. číslach na jednotlivých lôžkových oddeleniach bude vždy v tomto čase k dispozícii lekár.

Príbuzný však musí byť uvedený ako kontaktná osoba pre poskytovanie tel. informácií o zdravotnom stave pacientov a po „novom“ musí tiež poznať heslo, ktoré navrhne samotný pacient.

Zoznam tel. čísiel na lôžkové oddelenia NOÚ

Oddelenie ANESTÉZIOLÓGIE a intenzívnej medicíny (OAIM) - 02/ 59 378 210; 217

Oddelenie GYNEKOLOGICKEJ onkológie (OGO) - 02/ 59 378 736

Oddelenie CHIRURGICKEJ onkológie A (OCHO A) - 02/59 378 677

Oddelenie CHIRURGICKEJ onkológie C (OCHO C)  - 02/59 378 344

Oddelenie CHIRURGICKEJ onkológie D (OCHO D) - 02/ 59 378 145

Oddelenie KLINICKEJ onkológie A (OKO A) - 02/59 378 705

Oddelenie KLINICKEJ onkológie D (OKO D) - 02/59 378 257   

Oddelenie KLINICKEJ onkológie E (OKO E) -  02/59 378 578

Oddelenie KLINICKEJ onkológie G (OKO G)  - 02/59 378 596

Oddelenie KLINICKEJ onkológie F - paliatívna medicína (OKO F)  -  02/ 59 378 740

Oddelenie ONKOHEMATOLÓGIE I ((OOHI)  - 0908 999 809

Oddelenie ONKOHEMATOLÓGIE II (OOHII) - 02 /59 378 103

Oddelenie RADIAČNEJ onkológie (ORO)  - 02/59 378 694