Systémová podpora klinického a biomedicínskeho výskumu v zdravotníctve

Nachádzate sa tu

12. 09. 2019
Na Slovensku sa definovala a zjednotila infraštruktúra na zlepšenie podmienok vykonávania výskumu

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 4/2018 za účelom skvalitnenia biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania humánnych produktov a humánnych liekov. Pri tvorbe tohto Príkazu, ktorý určuje povinnosť začleniť do organizačného poriadku zdravotníckych zariadení špecializované organizačné útvary na podporu vykonávania biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania, sa jeho tvorcovia mohli oprieť aj o takmer 25-ročné skúsenosti Oddelenia klinických skúšaní  z Národného onkologického ústavu.

Biomedicínsky výskum môže viesť k významným medicínskym objavom, vývoju novej diagnostiky a liečby a skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Jednou z foriem biomedicínskeho výskumu je klinické skúšanie, ktorou sa overuje účinnosť a bezpečnosť skúšaného lieku, alebo liekovej kombinácie, či iného liečebného postupu.

Celý článok v týždenníku Zdravotnícke noviny si prečítajte tu.