Svetový odborník navštívil NOÚ

Nachádzate sa tu

28. 09. 2018
Profesor hematológie a onkológie John Marshall sa podieľal na viac ako 150 klinických štúdiách.

Národný onkologický ústav navštívil vo štvrtok 27.9. významný zahraničný odborník Dr. John Lindsey Marshall. Je jedným z vedúcich, celosvetovo uznávaných odborníkov na liečbu nádorov tráviaceho traktu, na výskum a vývoj nových liekov v oblasti nádorov tráviaceho traktu. Je profesorom hematológie a onkológie.

V roku 2009 sa stal zakladajúcim členom Centra na liečbu nádorov tráviaceho traktu Otto J. Ruesch vo Washigtone, Lombardi Comprehensive Cancer Center, Georgetown Medical University Center, kde zastáva aj funkciu hlavného lekára.  Počas svojej kariéry sa podieľal na viac ako 150 klinických štúdiách na národnej a medzinarodnej úrovni.

Dr. J.L. Marshall sa aktívne zúčastnil multidisciplinárneho seminára NOÚ, na ktorom spolu s našimi lekármi z kliniky chirurgickej, klinickej, radiačnej onkológie a rádiodiagnoistiky stanovili liečebný postup u reálnych pacientov liečených na NOÚ. 

Na pôde nášho ústavu diskutoval s predstaviteľmi NOÚ aj o možnostiach vedeckej spolupráce s Centrom  na liečbu rakoviny tráviaceho traktu so sídlom vo Washigtone, konkrétne v oblasti výskumu cielenej liečby na podklade rozšíreného biomolekulárneho profilu z nádorového tkaniva.

Dr. J.L. Marshall sa podelil o svoje dlhoročné odborné skúsenosti aj na Bratislavských onkologických dňoch v rámci prednášky venovanej liečbe kolorektálneho karcinómu z pohľadu amerického onkológa.