Svetový odborník navštívil NOÚ

Nachádzate sa tu

03. 12. 2014
Operoval nášho pacienta špeciálnou technikou

V dňoch 30. a 31. novembra navštívil náš ústav svetový odborník, prof. MUDr. Nicoló de Manzini, prednosta chirurgickej kliniky a zároveň dekan lekárskej fakulty v talianskom Terste. Ako učiteľ pôsobil na chirurgickej klinike v Štrasburgu, ktorá je jedným z najznámejších centier operácií tráviaceho traktu vo svete. Je predsedom, členom a čestným členom mnohých odborných spolkov, ako jeden z mála aj čestným členom dell’Association Francaise de Chirurgie. Vo svojej kariére vykonal viac, ako 10 000 chirurgických výkonov, špecializuje sa v chirurgii tráviaceho traktu, laparoskopických operáciách, bariatrickej chirurgii a onkochirurgických výkonoch. Je autorom vyše 200 vedeckých publikácií.

Pán profesor bol pozvaný na Kliniku chirurgickej onkológie NOÚ a SZU za účelom prezentácie operačných techník nízko sediacich karcinómov rekta a anorekta. Ako operatér vykonal dňa 31.11.2014 intersfinkterickú prievlekovú laparoskopickú ultra-nízku resekciu rekta s dočasným vývodom u vybraného pacienta. Počas komentovanej operácie poukázal na technické aspekty výkonov, podelil sa o svoje mimoriadne skúsenosti. Pozorovať tak skúseného odborníka pri práci bolo viac než prínosom pre celý kolektív chirurgickej kliniky i študentov. Zároveň sa podarilo nadviazať cennú spoluprácu so všeobecnou chirurgickou klinikou v Terste.