Rozhovor s profesorom Michalom Megom pre TASR

18.01.2020
So svojím výskumným tímom posúva hranice onkológie

O výskume nádorov prsníka a cirkulujúcich nádorových bunkách, ktoré sú zodpovedné za tvorbu metastáz, o výskume nádorov semenníkov a o úspešnosti liečby porozprával pre TASR v rámci projektu Osobnosti, náš kolega, prednosta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, držiteľ viacerých domácich a medzinárodných cien a spoluautor niekoľkých patentových návrhov z rôznych oblastí medicíny, profesor Michal Mego.

Ako vedúci Jednotky translačného výskumu v našom ústave je jeho hlavnou úlohou prenášať výsledky laboratórneho výskumu do klinickej praxe a zároveň riešiť klinicky významné problémy na laboratórnej úrovni. So svojím tímom sa snaží uchopiť fakty tak, aby dokázal vyselektovať, ktorý pacient potrebuje agresívnejšiu liečbu a naopak.

Prečítajte si celý rozhovor tu: https://www.teraz.sk/slovensko/m-mego-dolezitejsie-ako-titul-je-pr/441503-clanok.html