Rekonštruujeme Paliatívne oddelenie

Nachádzate sa tu

05. 09. 2016
Prosíme pacientov a návštevníkov o ospravedlnenie hluku a obmedzení.

Koncom augusta 2016 sme začali s  rekonštrukciou ďalších priestorov Národného onkologického ústavu, na Oddelení paliatívnej starostlivosti v pavilóne M. Ide o prvé a jediné pracovisko na Slovensku, ktoré už viac ako 21 rokov poskytuje komplexnú akútnu ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov, ročne sa tu uskutočni viac ako 600 hospitalizácii.

Centrom paliatívneho záujmu nezostala rakovina, ale stal sa ním pacient – človek so svojimi fyzickými, psychickými, sociálnymi a duchovnými potrebami. Prostredie, v ktorom prežíva toto obdobie života, je preto veľmi dôležité. Pomôžte nám zrekonštruovať Oddelenie paliatívnej starostlivosti a zvýšiť tak jeho kvalitu.

Rekonštruujeme aj vďaka príspevkom od našich darcov, ktorí venovali finančné prostriedky Združeniu priateľov NOÚ.  Ak by ste chceli k rekonštrukcii prispieť aj vy, môžete tak urobiť zaslaním príspevku na účet SK 84 1100 0000 0026 2518 0899 s variabilným symbolom 101904, vyzbierané prostriedky budú použité na tento účel.

Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je október 2016.