Rekonštrukcia Oddelenia klinickej patológie a cytológie

Nachádzate sa tu

20. 07. 2015
Nová strecha i priestory pracoviska

Ešte v lete minulého roku sme začali s rekonštrukciou strechy na Oddelení klinickej patológie a cytológie. Po vynovení strechy sme zrekonštruovali aj vnútorné priestory pracoviska. Oddelenie dostalo nové moderné nábytkové a prístrojové vybavenie.

Oddelenie má v rámci ústavu nezastupiteľnú funkciu a jeho modernizácia bola zásadná. Tu sa spracovávajú všetky vzorky odobrané v ústave, napríklad počas operácie alebo na chirurgických ambulanciách,  a  stanovuje sa z nich konečná diagnóza pacienta. Vzorky sa spracujú v laboratóriu, vyhotovia sa z nich preparáty, ktoré lekári vyhodnocujú pod mikroskopom.

Veľmi dôležitú činnosť v rámci oddelenia zohráva aj takzvaná rýchla histológia. Ide o vyšetrenie, keď chirurg pošle vzorku tkaniva počas operácie, ktorú treba vyšetriť ihneď. Väčšinou ide o stanovenie  jej biologickej povahy, teda či je benígna alebo malígna, a výsledok do značnej miery ovplyvní aj operačný výkon. Takýchto vyšetrení je počas jedného pracovného dňa okolo 20. Na oddelení OKPaC sa  vykonávajú aj konzultačné vyšetrenia, prehodnocujú sa výsledky histológie pacientov  prijatých z externých pracovísk z celého Slovenska. Veľmi dôležité sú aj vyšetrenia v rámci zamerania sa na zhodnotenie prediktívnych a prognostických faktorov u onkologického pacienta.

Cytologický úsek vykonáva v ambulantnej časti odbery cytológie, čiže punkčné odbery z orgánov, spracúva gynekologické stery z krčka maternice a telesné tekutiny.  Následne dochádza k zhotoveniu preparátov, ktoré lekár hodnotí pod mikroskopom a určí diagnózu. Na oddelení klinickej patológie a cytológie pracuje 6 lekárov, 12 laborantiek a 3 sanitári. Ročne sa tu vyšetria vzorky od približne 8-9-tisíc pacientov. Od jedného pacienta sa môže dodať jedna vzorka, ale i viac. Niekedy aj 10 či 20, čím počet vyšetrení značne  narastá.