Profesor Pechan a Princípy chirurgie III

08.12.2013
Kniha skúseností slovenskej chirurgie

Koncom minulého roka uzrel svetlo sveta tretí diel knihy Princípy chirurgie, ktorej hlavným editorom bol náš kolega a prednosta Kliniky chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, profesor MUDr. Juraj Pechan, CSc. Nadviazal tak na dielo profesora Jaroslava Simana, ktorý prvú časť koncipoval v roku 2003 a zjednotil ňou slovenskú chirurgiu. Spolueditormi posledného dielu sa stali aj profesori Svetozár Haruštiak, Peter Kothaj a Július Vajó.

Odvtedy texty v knihe vyzreli, dostali nový kontext zapracovaním najnovších poznatkov a pribudli aj cenné vedomosti z oblasti mikrochirurgie, robotickej chirurgie a laparskopie. Kniha obsiahla aj chirurgiu brucha a detskú chirurgiu. Vydaním tretieho dielu sa Princípy chirurgie stávajú dielom, ktoré sa môže považovať za ucelené a sú dobrým základom medicínskeho vzdelania, lekárskej diagnostiky a liečby. Knihu pripravil naozaj široký autorský kolektív, pri jej písaní sa stretli takmer všetci chirurgovia Slovenska. Zaujímavosťou je, že ôsmi z autorov sú ľudia do 30 rokov a 18 ich ešte nedovŕšili 40 rokov, čím sa spojili všetky generácie chirurgov. „Kniha je výzvou pre všetkých, ktorí posúvajú hranice medicínskeho poznania s cieľom pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ povedal hlavný editor diela, profesor Pechan.

Knihu pokrstil predseda vlády SR Robert Fico, ktorý slávnostnú stuhu na knihe prerezal pravým medicínskym skalpelom a spolu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou posypali knihu jesenným lístím ako symbolom pocitu dobre vykonanej práce, zrelosti a múdrosti.