Profesor Michal Mego získal štátne vyznamenanie

09.05.2022
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, najmä onkológie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu 8. mája 2022 ocenila 25 osobností spoločenského, kultúrneho a športového života. Ceremoniál sa uskutočnil v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, najmä onkológie si včera prevzal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy náš špičkový odborník, prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., držiteľ viacerých domácich a medzinárodných cien a spoluautor niekoľkých patentových návrhov z rôznych oblastí medicíny. „Toto mimoriadne ocenenie patrí celému nášmu tímu lekárov, sestier, sanitárov ako i vedcom,“ vyjadril slová uznania čerstvý držiteľ Radu Ľudovíta Štúra II. triedy.

Profesor Michal Mego pôsobí v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) od roku 2001. Je prednostom II. Onkologickej kliniky LF UK a NOÚ. Ako vedúci Jednotky translačného výskumu v našom ústave je hlavnou úlohou jeho tímu prenášať výsledky laboratórneho výskumu do klinickej praxe a zároveň riešiť klinicky významné problémy na laboratórnej úrovni. Okrem zhromažďovania a analýzy biologického materiálu, toto jedinečné pracovisko sleduje výsledky liečby, ako aj jej nežiaduce účinky, s cieľom zistiť, ktorý pacient potrebuje agresívnejšiu liečbu a naopak. Výskum je zameraný na viaceré oblasti, pričom dve hlavné predstavujú nádory semenníkov a výskum cirkulujúcich nádorových buniek. Ako prvý popísal nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek odolných voči chemoterapii.

Je tiež hlavným odborníkom pre klinickú onkológiu MZ SR a členom Americkej spoločnosti pre výskum rakoviny (American Cancer Society). Aktívne sa venuje tiež pedagogickej a publikačnej činnosti – je recenzentom viacerých domácich i zahraničných odborných časopisov.

Slávnostná ceremónia odovzdávania štátnych vyznamenaní prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky: Udeľovanie štátnych vyznamenaní - Televízny videoarchív RTVS