Praktické informácie pre pacientov v kocke

22.08.2023
Informačné letáky uľahčia hospitalizovaným a ambulantným pacientom nielen orientáciu v našom ústave.

Dnes sme zverejnili už 3. vydanie informačného letáku o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prevádzke a službách v našom ústave. Naším cieľom je aj takýmto spôsobom uľahčiť náročné obdobie našich pacientov počas onkologickej liečby. Pacient sa v letáku dozvie, aké doklady potrebuje pred prvou návštevou na ambulantné vyšetrenie, čo si má priniesť a čo ho čaká v deň hospitalizácie.

Prečíta si, ako sa môže zaradiť do elektronického rezervačného systému, t.j. do zoznamu pacientov, ktorí čakajú na odbery a vyšetrenie. Leták obsahuje informácie o verejnej lekárni, ubytovaní, novom systéme parkovania či prevádzke bufetov. Dozvie sa o darovaní krvných doštičiek, o sociálno-právnom ako aj nutričnom poradenstve pre pacientov, a tiež o kaplnke v našej nemocnici. V kocke získa prehľad kontaktov na jednotlivé ambulancie a informácie, kde nájde ambulancie a tiež lôžkové oddelenia v rámci celého ústavu.

Od jeho druhého vydania pribudli nové tel. kontakty, nové recepcie - prsníkové centrum, evidencia ožarovania. Pre hospitalizovaných pacientov, pred operačným chirurgickým alebo gynekologickým zákrokom, sme zaviedli identifikačné náramky. Pribudli úložné skrinky určené najmä pre ambulantných pacientov na celodennej chemoterapii. Zaviedli sme tiež nový parkovací systém. 

Onedlho zverejníme letáky tiež v printovej podobe, tie budú k dispozícii pri príjme na hospitalizáciu a aj v jednotlivých čakárňach v rámci celého ústavu. 

Leták -  Praktické informácie pre pacientov nájdete tu.