Požiarne cvičenie v NOÚ 13.5.2022

11.05.2022
Simulačný tréning evakuácie osôb pre účely prípravy aktualizovaných traumatologicko-evakuačných plánov pre jednotlivé oddelenia

Milí pacienti a návštevníci,

v piatok 13. mája od 13:00 do 15:00 bude v našej nemocnici požiarne cvičenie. Ide o simulačný tréning evakuácie osôb zo zasiahnutého priestoru, kde vypukne „požiar“ na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) na prízemí v hlavnej budove do pavilónu radiačnej onkológie a tiež evakuácie osôb z  pracovísk na prízemí v hlavnej budove - pre účely prípravy traumatologicko-evakuačných plánov pre jednotlivé oddelenia. S tým bude súvisieť aj obmedzený pohyb osôb a tiež obmedzené parkovanie.

Zhrnutie k evakuácii:

Zamestnanci z prevádzky zabezpečia obmedzený pohyb osôb na miestach:

  • v hlavnej budove pred 5 osobnými výťahmi a 2 nákladnými výťahmi
  • v hlavnej budove na 2. posch. - prechod cez sklenený tunel do pavilónu M – týka sa osôb zo 4., 3., 2. a 1. posch. v hlavnej budove, kde neprebieha evakuácia v rámci požiarneho cvičenia, ktorí potrebujú odísť z hlavnej budovy – môžu odísť len cez sklenený tunel, cez pavilón M
  • zákaz prechodu z pavilónu M do hlavnej budovy a z pavilónu M do pavilónu radiačnej onkológie
  • obidva východy cez prízemie v hlavnej budove budú určené len na evakuáciu osôb z prízemia

Prevádzkové informácie:

  • Obidva bufety a zamestnanecká jedáleň budú otvorené do 12:30
  • Verejná lekáreň Kamélia bude otvorená do 13:00
  • Vrátnica po vyhlásení poplachu nebude púšťať do areálu NOÚ žiadne osoby ani vozidlá okrem zložiek integrovaného záchranného systému a dovozu liekov.
  • Príjazd techniky HaZZ bude spojený s odťahovaním vozidiel parkujúcich v okolí zásahu (pomocou manipulačných vozíkov na presun áut), preto je potrebné počítať s ich premiestnením alebo preventívne v areáli neparkovať.
  • Vozidlá dopravných zdravotných služieb môžu čakajúcich pacientov naložiť pred areálom tak, aby neblokovali výjazd. Ide o cvičenie, preto odchod osôb z areálu bude dovolený.