Pán profesor Ivan Koza česť Vašej pamiatke!

26.08.2021
S veľkou ľútosťou sme prijali smutnú správu o úmrtí nášho dlhoročného kolegu, špičkového onkológa.

S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás opustil prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc, náš kolega, priateľ, onkológ, učiteľ, mentor a bývalý riaditeľ Národného onkologického ústavu, prednosta onkologickej kliniky, výrazná osobnosť slovenskej onkológie. Bol tiež predsedom a členom Slovenskej onkologickej spoločnosti či dlhoročným hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR. Pôsobil na Univerzite Komenského aj Slovenskej zdravotníckej univerzite. Pracoval tiež ako konzultant Svetovej zdravotníckej organizáciepri onkologických programoch v Srí Lanke, Indii, Sudáne a vo Švajčiarsku.

Pána profesora si všetci pamätáme ako špičkového odborníka, ktorý onkológii zasvätil celý svoj život. Tomuto odboru sa venoval viac ako 50 rokov, za svoje celoživotné dielo bol ocenený Krištáľovým krídlom.

Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!