Pacientov v NOÚ vyšetria pomocou CT prístroja najvyššej kategórie

Nachádzate sa tu

16. 10. 2018
Do prístrojového vybavenia v NOÚ pribudol aj nový CT prístroj najvyššej 5-ej kategórie. Moderný počítačový tomograf na Rádiologickom oddelení NOÚ dnes oficiálne uviedli do prevádzky ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher.

Nový počítačový tomograf v rámci centrálneho obstarávania zabezpečilo ministerstvo zdravotníctva. „Ide o ďalší krok k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pacienti v Národnom onkologickom ústave budú diagnostikovaní novým moderným CT prístrojom, ktorý umožní rýchlejšiu a šetrnejšiu diagnostiku, za kratší čas sa tak vyšetrí väčší počet pacientov. Rezort zdravotníctva investuje ročne viac ako 70 miliónov EUR a v budúcom roku až 100 miliónov EUR do obnovy prístrojovej techniky a priestorov v slovenských nemocniciach. NOÚ sme poskytli finančne prostriedky na nový CT prístroj, do konca roka bude inštalovaný aj nový mamograf a moderný lineárny urýchľovač, v priebehu budúceho roka ďalšie dva lineárne urýchľovače. Pribudnú aj nové lôžka a takisto najmodernejšia magnetická rezonancia. NOÚ bude po tejto obnove absolútne špičkovo vybavené pracovisko. Rovnako podporujeme aj projekty zamerané na revitalizáciu priestorov,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

„Ide o ďalší z moderných prístrojov, ktoré ministerstvo zdravotníctva obstaralo z celkového počtu 13 CT pre 11 slovenských nemocníc, pričom vďaka obstarávaniu a elektronickej aukcii sme ušetrili celkovo približne 15 miliónov eur v porovnaní s českými cenami, ktoré nemocnice môžu investovať do ďalších oblastí, kde ich pacienti či zdravotníci najviac potrebujú,“ povedal Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR.

„Vyšetrovanie pacientov na tomto novom CT prístroji je omnoho rýchlejšie. Výhodou je primárne kvalita zobrazenia. Lekár tak uvidí zmeny, ktoré doteraz nebolo možné v niektorých prípadoch vôbec odhaliť,“ povedal Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky.

Prístroj najvyššej kategórie, ktorý sa NOÚ podarilo získať po 15-tich rokoch, poskytne pacientom mnoho benefitov. Som presvedčený, že nový CT prístroj prispeje k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v Národnom onkologickom ústave a zároveň zvýši komfort pre onkologických pacientov. Výhodou najnovšieho prírastku v materiálno-technickom vybavení nášho ústavu je výrazné zníženie radiačnej záťaže nielen pre pacientov, ale aj pre samotný zdravotnícky personál,“ zdôraznil generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher

Nový počítačový tomograf disponuje širokým spektrom sofistikovaných funkcií, ako je perfúzia mozgu, poškodených orgánov a nádorových zmien, hodnotenie nádorových zmien v obrazoch pri rozličných hladinách emitovaného žiarenia či  presnejšie zavádzanie lekárskych nástrojov pri intervenčných výkonoch. Umožňuje tiež CT vyšetrenie ciev najmä v pľúcach, bruchu, panve či mozgu.

Pochvalne sa o novom prístroji vyjadril aj primár Rádiologického oddelenia NOÚ Ivan Uhrin: „Ide o jeden z najkvalitnejších prístrojov na Slovensku, ktorý vďaka svojej hardvérovej a softwarovej výbave skráti skenovacie časy počas jednotlivých vyšetrení, čo redukuje artefakty a zvyšuje kvalitu obrazu a výrazne zníži radiačnú záťaž. Nové CT vďaka špeciálnej softvérovej výbave pomôže rádiológovi rýchlejšie vyhľadávať a porovnávať primárne nádorové lézie a metastázy. Zároveň sa budú môcť vykonávať nové typy vyšetrení, ako napr. perfúzia nádorových lézií, čo umožní porovnanie vaskularizácie ako obraz účinnosti liečby.“ Súčasne dodal, že kým doteraz vyšetrili na pôvodnom CT prístroji viac ako 10-tisíc pacientov ročne, v budúcnosti by sa toto číslo mohlo ešte zvýšiť. Pôvodný počítačový tomograf sa bude naďalej využívať na intervenčné výkony pod skiaskopickou CT kontrolou.

V súvislosti so zakúpením moderného prístroja pristúpil NOÚ aj k prístavbe a komplexnej rekonštrukcii existujúceho pracoviska. Modernizácia priestorov v novootvorenej časti Rádiologického oddelenia zahŕňa aj novú vyšetrovňu, 3 kabínky, kanylovňu, čakárne s veľkoplošnými TV prijímačmi, recepciu, sociálne zariadenia aj pre imobilných pacientov a  zohľadňuje predovšetkým pohodlie pacientov. Nový prístroj vrátane päťročného záručného servisu stál 1, 791 milióna eur s DPH a bol financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR, rovnako aj prístavba nového CT pracoviska, ktorá si vyžiadala takmer 350 tisíc eur s DPH. 

Komfort nových priestorov CT pracoviska umocňujú jedinečné umelecké diela renomovaného sklára a dizajnéra slovensko-gréckeho pôvodu Achilleasa Sdoukosa. Šesť originálnych diel, pri ktorých sa inšpiroval najmä prírodou a antickou mytológiou, vytvoril technikou líhaného skla. Aj toto vizuálne umenie spríjemní pacientom čakanie na vyšetrenie a skultúrni priestory v tomto špecializovanom zdravotníckom zariadení.