Pacienti ocenili obetavý a starostlivý prístup

22.11.2021
Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ si 19. novembra prevzali na slávnostnom galavečeri až dvaja naši kolegovia

Ocenenie lekárov a sestier „Môj lekár“ a „Moja sestra“ bolo súčasťou piatej celoslovenskej konferencie AOPP na tému „Práva pacientov“.  Ceny zdravotníkom spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou oceneným odovzdal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Vzácne ocenenie získali MUDr. Boris Pekárek, PhD., primár Gastroenterologického oddelenia, ktorého nominovala Liga zdravia Slovensko a Bc. Lenka Škultétyová, sestra z Tranplantačnej jednotky na Oddelení onkohematológie I., ktorú nominovalo OZ Lymfoma.

Cenu udelila Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) ako mimoriadne poďakovanie za ich odbornosť, obetavú prácu, starostlivosť, empatiu a podporu pacientskym organizáciám a pacientom. Ocenených lekárov a sestry, ktorí pomáhajú pacientskym organizáciám a pacientom pri liečbe, vzdelávaní, vyrovnávaní sa s onkologickým ochorením, nominovali jednotlivé pacientske organizácie.  

AOPP je prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Ochraňuje práva pacientov, ktorým poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Podieľa sa na tvorbe slovenských a európskych zákonov, reprezentuje slovenské pacientske organizácie v Európskom pacientskom fóre a v Medzinárodnej aliancii pacientskych organizácií. AOPP má zastúpenie vo výboroch a komisiách Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vo Výbore pre zdravotníctvo NR SR.