Pacienti ocenili obetavý a starostlivý prístup

Nachádzate sa tu

26. 11. 2018
Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ si 23. novembra prevzali na slávnostnom galavečeri až traja naši kolegovia.

Vzácne ocenenie získali doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ, Mgr. Adriana Fertáľová, manažérka dennej zmeny z Tranplantačnej jednotky a  Bc. Marta Csomorová, sestra z Oddelenia ambulantnej chemoterapie.

Cenu udelila Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) ako mimoriadne poďakovanie za ich odbornosť, obetavú prácu, starostlivosť, empatiu a podporu pacientskym organizáciám a pacientom. Ocenených lekárov a sestry, ktorí pomáhajú pacientskym organizáciám a pacientom pri liečbe, vzdelávaní, vyrovnávaní sa s onkologickým ochorením, nominovali jednotlivé pacientske organizácie. Našich kolegov nominovali OZ Lymfoma a OZ Amazonky.

Ocenenie lekárov a sestier „Môj lekár“ a „Moja sestra“ bolo súčasťou druhej celoslovenskej konferencie na tému „Včasná intervencia“, ktorá sa konala pod záštitou ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

AOPP je prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske organizácie. Ochraňuje práva pacientov, ktorým poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo.  Podieľa sa na tvorbe slovenských a európskych zákonov, reprezentuje slovenské pacientske organizácie v Európskom pacientskom fóre a v Medzinárodnej aliancii pacientskych organizácií. AOPP je členom Rady vlády pre neziskové organizácie a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.