Pacienti hodnotia náš ústav vynikajúco

Nachádzate sa tu

03. 12. 2014
Spomedzi štátnych nemocníc a onkoústavov je najlepší

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO uviedol do testovacej prevádzky portál, ktorý porovnáva zdravotnícke zariadenia podľa kvality a efektívnosti. Hodnotených je až 150 lôžkových zariadení, portál obsahuje rôzne rebríčky a opiera sa o 60 ukazovateľov.

Národný onkologický ústav sa v hodnotení spokojnosti pacientov za rok 2013 umiestnil spomedzi všetkých onkologických ústavov a štátnych fakultných a univerzitných nemocníc, ktoré poskytujú onkologickú starostlivosť na prvom mieste.

Výbornou správou je aj naše celkové umiestnenie medzi všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami za rok 2013. Tu sme získali piate miesto (rovnaké hodnotenie získali ešte dve ďalšie inštitúcie). Inštitút vychádzal z údajov zdravotných poisťovní, samosprávnych krajov, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstva zdravotníctva. Testovacia prevádzka portálu bude trvať niekoľko mesiacov. Údaje pre NOÚ nájdete tu.