Otvorili sme vynovené Oddelenie onkohematológie I.

Nachádzate sa tu

07. 08. 2019
Zohľadnili sme bezpečnosť a najmä pohodlie pacientov. Zmodernizované oddelenie pomáha viac ako 900 hospitalizovaným pacientom ročne.

Národný onkologický ústav v Bratislave dnes po 3-mesačnej kompletnej rekonštrukcii slávnostne otvoril Oddelenie onkohematológie I., ktoré je zamerané na liečbu malígnych lymfómov a myelómov – nádorových ochorení lymfatického systému. Zmodernizované oddelenie pomáha viac ako 900 hospitalizovaným pacientom ročne.

Celkové náklady na jeho modernizáciu sa pohybujú vo výške 336 tis. eur s DPH, pričom vlastné rozpočtové zdroje NOÚ predstavovali výšku viac než 64 tis. eur, sponzorský účet špeciálne vytvorený na tento účel dosiahol sumu 32 tis. eur a sumou 90 tis. eur sa na projekte podieľala Nadácia SPP. V rámci kapitálových výdavkov vo výške viac než 150 tis. eur prispelo k rekonštrukcii oddelenia aj Ministerstvo zdravotníctva SR.      

„Mám radosť, keď vidím konkrétne výsledky v praxi. Táto rekonštrukcia skvalitní zdravotnú starostlivosť, spríjemní prostredie pacientom a zlepší podmienky na prácu zamestnancom. Do lepšej a kvalitnejšej liečby a skvalitnenia podmienok na prácu investujeme dlhodobo, od roku 2017 je to z kapitálových výdavkov viac ako 141 miliónov eur, ktoré boli použité na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu priestorov či nákup zdravotníckej techniky. Onkológia patrí medzi naše priority aj v rámci Národného onkologického programu a dnešné otvorenie zrekonštruovaného pracoviska je ďalším krokom vpred pre skvalitnenie zdravotníctva,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR, Andrea Kalavská.

Komplexná obnova plochy viac ako 800 m2, ktorá zahŕňala výmenu okien, dvier, nábytku, svietidiel, stropu a podlahy, vybudovanie novej jedálne, či inštaláciu vonkajších žalúzií a klimatizácie, zohľadňovala predovšetkým pohodlie a bezpečnosť pacientov hospitalizovaných na Oddelení onkohematológie I.

Osem jednolôžkových, dve dvojlôžkové pacientske izby  a jedna trojlôžková izba disponujú vlastným novým sociálnym zariadením. V každej jednolôžkovej izbe je nainštalovaná klimatizácia. Všetky izby sú vybavené novými polohovateľnými posteľami, príručnými a servírovacími stolíkmi, kreslami a stoličkami. Tri izby sú určené pre imobilných pacientov. Súčasťou každej izby je multifunkčná rampa s prívodom medicinálnych plynov a systémom komunikácie so sestrou, bezplatné wifi pripojenie na internet a veľkoplošná televízia. K zvýšeniu poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti prispela aj nová vyšetrovňa a čistiaca miestnosť. V rámci celého pracoviska je nainštalovaný veľký počet rozmanitých bezpečnostných prvkov.

Uvedomujeme si, ako veľmi vplýva na psychiku pacienta samotné nemocničné prostredie.  Aj preto sa neustále snažíme zvyšovať komfort našich pacientov prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcií jednotlivých pracovísk. Veríme, že naša snaha uľahčí našim hospitalizovaným pacientom zvládnuť toto náročné životné obdobie,“ povedal Tomáš Alscher, generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu.

Otvorením kompletne zrekonštruovaného oddelenia sa zlepšili podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a výrazne sa zvýšil komfort a bezpečnosť nielen hospitalizovaných onkologických pacientov, ale aj personálu na tomto pracovisku.

Bezpečnosť pacienta je jedným z kľúčových faktorov zdravotnej starostlivosti, k čomu nepochybne prispela aj rozsiahla rekonštrukcia Oddelenia onkohematológie I. V mene našich pacientov a kolegov ďakujem všetkým, ktorí umožnili komplexnú obnovu nášho pracoviska do súčasnej podoby,“ zdôraznil Ľuboš Drgoňa, prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ.

Vizitka:

Oddelenie onkohematológie I., ktoré je súčasťou Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ, zabezpečuje komplexnú liečbu nádorových malígnych lymfoproliferatívnych ochorení vo forme ambulantnej, ústavnej, konziliárnej a dispenzárnej zdravotnej starostlivosti. Ide o liečbu nádorových ochorení lymfatického systému. Ročne hospitalizuje viac ako 900 pacientov.