Opatrenia v kocke na zabránenie šírenia koronavírusu

Nachádzate sa tu

17. 03. 2020
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia.

Vážení pacienti, priatelia,

ako sme vás informovali už v uplynulých dňoch, mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia. V súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu sme minulý týždeň pristúpili v Národnom onkologickom ústave k prísnym hygienickým opatreniam. Pacientom, u ktorých to umožňuje zdravotný stav, sme presunuli termíny operácií a chirurgických zákrokov. Rovnako pacientom, ktorí sú u nás v sledovaní (observácie, kontroly), poskytneme náhradný termín. Tí pacienti, ktorých zdravotný stav si návštevu nášho zdravotníckeho zariadenia vyžaduje (podávanie chemoterapie, rádioterapie a pod.), musia na ústach a nose nosiť rúšku, resp. iný alternatívny spôsob ochrany.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.nou.sk/nove-hygienicke-opatrenia

Je naším primárnym cieľom chrániť nielen našich onkologických pacientov, ale aj zdravotníkov. Preto od stredy 18. marca 2020 opatrenia rozširujeme nasledovne:

  • pacienti musia na vstup do NOÚ využívať len hlavný vchod pri Verejnej lekárni Kamélia – platí aj pre vstupy do pavilónu M a pavilónu radiačnej onkológie. Vchod bude otvorený v čase od 6.30 hod. do 14.00 hod.;
  • na východ zo všetkých budov bude určený východ pri coffee shope, ktorý bude otvorený do 14.30 hod. Po 14.30 hod. musia pacienti opúšťať NOÚ len prostredníctvom východu na -1. poschodí v hlavnej budove pri CT pracovisku;
  • pri hlavnom vchode bude zriadený vstupný filter – meranie teploty, odoberanie anamnézy, dezinfekcia rúk, kontrola ochrany nosa a úst;
  • centrálna registrácia pacienta a centrálna evidencia pacienta v pavilóne radiačnej onkológie  bude v prevádzke len do 13:30 hod. (vstup zabezpečený cez vchod v pavilóne radiačnej onkológie);
  • úprava ordinačných hodín vo všetkých ambulanciách do 13.30 hod.;
  • uzavretie prevádzky bufetov; 
  • úprava otváracích hodín Verejnej lekárne Kamélia od 7.30 hod. do 14.00 hod.;
  • obmedzenie počtu sprevádzajúcich osôb na max. 1 osobu a to v prípade, že je to nevyhnutné (sprevádzajúca osoba má povinnosť prejsť vstupným filtrom rovnako ako pacienti).

Veríme, že tieto opatrenia nám pomôžu ochrániť tých najzraniteľnejších – našich onkologických pacientov. Urobíme maximum pre to, aby sme v novom režime dokázali fungovať čo možno najkomfortnejšie.

Ďakujeme v mene našich pacientov a zamestnancov,

Vedenie Národného onkologického ústavu