Oddelenie paliatívnej medicíny venovalo spomienkový koncert pre príbuzných svojich pacientov

14.02.2023
Jedinečné podujatie svojho druhu na Slovensku sa obnovilo po troch rokoch

V piatok 10. februára sa uskutočnilo jedinečné podujatie svojho druhu na Slovensku ako odkaz na začiatky paliatívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave (NOÚ). Spomienkový koncert obnovil po troch rokoch tradíciu spoločného stretávania s príbuznými pacientov, ktorí boli v starostlivosti Oddelenia paliatívnej medicíny a mobilného hospicu Klenová NOÚ. Príbuzní si s paliatívnym tímom spoločne uctili ich pamiatku v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. Nad podujatím „Zdieľame si chýbanie“ prevzal záštitu primátor hlavného mesta Bratislava.

Prvé a doposiaľ jediné akútne oddelenie paliatívnej medicíny na Slovensku vzniklo v NOÚ vo februári 1995, vďaka vtedajšej pani primárke Kristíne Križanovej, ktorá výrazne prispela k tomu, že paliatívna medicína sa stala dôležitou súčasťou onkologickej liečby. Od roku 2014 vedie toto oddelenie Andrea Škripeková, ktorá pôsobí tiež ako vedúca Katedry paliatívnej medicíny SZU a je zakladajúcou členkou Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny pri SLS. Je spoluautorkou prelomovej reformy paliatívnej starostlivosti, ktorú sa aj vďaka jej angažovanosti podarilo vlani implementovať do zákona o zdravotnej starostlivosti SR. 

„Dôvera je to, že budete vedieť, že ten druhý vždy bude konať vo vašom záujme. Takto sa cítim voči môjmu tímu, ktorý vediem a tak chcem, aby ste sa cítili aj vy. Sme tu v záujme pacienta. To je dôvera“, týmito slovami sa vrúcne prihovorila pozostalým primárka Oddelenia paliatívnej medicíny MUDr. Andrea Škripeková, PhD. Pred samotným začiatkom výnimočného koncertu doplnila: „Prijatím smrti ako medicínsky relevantného vyústenia klinickej situácie sa nevzdávame, ale robíme tým najťažšiu situáciu v živote znesiteľnou. Zmierniť utrpenie je našou prácou, ktorá sa prelína s našim osobným životom a ktorá sa načas spojila aj s osobným životom príbuzných pacientov, ktorí boli v našej starostlivosti“.

Na spomienkovom koncerte vystúpili gospelová speváčka Erika Szabó, operetný spevák Peter Wurtz a gospelovo-jazzový acapella zbor pod vedením zbormajsterky divadla Nová scéna Ivety Weis Viskupovej. Podujatie pod záštitou primátora hlavného mesta SR Matúša Valla usporiadal Inštitút pre vzdelávanie v paliatívnej medicíne o.z. 

Oddelenie paliatívnej medicíny v NOÚ poskytuje komplexnú akútnu ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov v našom špecializovanom ústave. Ročne pomáha viac ako 600 hospitalizovaným onkologickým pacientom. Je tiež jediným výučbovým centrom budúcich paliatológov. V súčasnosti je len jediný mobilný hospic na Slovensku pôsobiaci v nemocnici, ktorý sa stará pacientov odliečených v nemocnici, je to Mobilný hospic Klenová NOÚ.

Cieľom paliatívnej medicíny je zvládnuť ťažkosti spojené s chorobou v čase, keď už nie je medicínsky možné vyliečiť ju. Paliatívna liečba je zameraná na zlepšenie kvality života, zmierňuje príznaky akéhokoľvek chronického vyliečiteľného alebo nevyliečiteľného ochorenia. Zahŕňa predovšetkým lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť súvisiacu najmä s liečbou bolesti, dýchavice, opuchov, rozpadnutých nádorov a iných závažných symptómov. (Slovo „paliatívny“ pochádza z latinského „palium“ – „plášť, prikrývka“ , naznačuje, že keď sa už rana nedá vyliečiť, je možné ju aspoň zmierniť, prikryť.)

Fotograf: Martin Bača