Od 8.11.2021 je povinné nosiť respirátory v interiéri NOÚ

08.11.2021
Chráňme sa a používajme účinnejšiu ochranu

Milí pacienti, návštevníci, 

od pondelka 8.11. bude možné v interiéri našej nemocnice nosiť len respirátory bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Od pondelka je totiž Bratislava podľa COVID automatu zaradená medzi červené okresy. 

 

Preto prosíme našich pacientov, ich sprievod a tiež všetkých návštevníkov, aby rešpektovali toto opatrenie.

V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty môže môže návštevník len po tel. dohode so svojím ošetrujúcim lekárom, vstúpiť do priestorov nášho zdravotníckeho zariadenia.

Doprovod pacientov max. 1 osoba prosím využívajte len v nevyhnutných prípadoch, ak sú pacienti imobilní, či v zlom zdravotnom stave.

Prosím rešpektujte tieto opatrenia, aby sme mohli naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť a chrániť tých najzraniteľnejších, našich onkologických pacientov, potrebujeme, aby s nami spolupracovali aj samotní pacienti, ich rodiny.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto dôležité pravidlá, pomáhate tým chrániť našich pacientov ako aj zdravotníkov.