Od 15.5.2023 sa rušia povinné respirátory

15.05.2023
Oddnes sa zruší vyhláška, ktorá upravuje nosenie respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach.

Milí pacienti, návštevníci,

v priestoroch zdravotníckeho zariadenia nebude od pondelka 15.5.2023 povinné nosenie respirátora na prekrytie horných dýchacích ciest pre personál, pacientov a návštevy. Napriek zrušeniu tejto povinnosti Úrad verejného zdravotníctva SR nosenie respirátorov v týchto priestoroch naďalej odporúča, napríklad u osôb so začínajúcimi príznakmi akútneho respiračného ochorenia. Viac sa dozviete na obrázku ÚVZ SR.

Dodržujme však základné hygienické návyky, najmä si dôkladne umývajme ruky, v rámci prevencie pred šírením infekčných ochorení. Naďalej samozrejme budeme sledovať epidemiologickú situáciu aj v našej nemocnici.