Od 15.3. platí povinné nosenie respirátorov vo všetkých interiéroch

14.03.2021
Chráňme sa a používajme účinnejšiu ochranu

Milí pacienti, návštevníci,

oddnes 15. marca je vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1. Tieto ochranné pomôcky sú dostupné priamo v areáli nášho ústavu, vo verejnej lekárni Kamélia.  

Nosenie respirátora, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk sú tri najúčinnejšie a najprístupnejšie ochranné opatrenia proti šíreniu koronavírusu. V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nemôže návštevník vstúpiť do priestorov nášho zdravotníckeho zariadenia. Doprovod pacientov max. 1 osoba prosím využívajte len v nevyhnutných prípadoch, ak sú pacienti imobilní, či v zlom zdravotnom stave.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto dôležité pravidlá, pomáhate tým chrániť našich pacientov ako aj zdravotníkov.