Ocenenie TOP Inovácie v zdravotníctve putuje do NOÚ

Nachádzate sa tu

20. 09. 2018
Primár Gastroenterologického oddelenia, MUDr. Boris Pekárek, PhD. získal ocenenie za zavedenie japonskej metódy na endoskopické odstránenie včasných nádorov v tráviacom trakte na Slovensku.

Desať popredných odborníkov slovenského zdravotníctva si 20. septembra prevzalo ocenenie za TOP Inovácie v zdravotníctve 2018, ktoré odovzdával odborný týždenník Zdravotnícke noviny na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2018. Unikátne zákroky ocenených lekárov  odborná verejnosť hlasovaním vyhodnotila ako najzaujímavejšie.

V roku 2011 vykonal primár Pekárek v Národnom onkologickom ústave historicky prvú endoskopickú submukóznu disekciu (ESD) na Slovensku 83-ročnej pacientke s povrchovou rakovinou žalúdka. Zákrok bol úspešný, čo prispelo k rozvoju tejto techniky na našom pracovisku a rovnako viedlo k  zvyšovaniu počtu výkonov nielen v žalúdku, ale najmä v konečníku. Použitie tejto unikátnej metódy uchránilo viacerých pacientov od štandardnej operácie vrátane operačných komplikácií i tých súvisiacich s celkovou anestéziou, keďže v konečníku sa tieto zákroky vykonávajú iba prostredníctvom použitia analgosedácie (typ znecitlivenia na zníženie stresu a bolesti).

V súčasnosti je Gastroenterologické oddelenie NOÚ jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva techniku ESD u viac ako 30 pacientov ročne, čo spĺňa i medzinárodné štandardy.

Prvé odborné štúdie o úspešnom použití endoskopickej submukóznej disekcie pochádzajú z Japonska zo začiatku 21. storočia. Táto metóda výrazne zvyšuje šancu na odstránenie slizničného nádoru v celku so zachovaním zdravých okrajov oproti konvenčnej endoskopickej resekcii slučkou, ktorá bola dovtedy primárnou voľbou pri liečbe včasnej rakoviny a prekanceróznych nálezov v tráviacom trakte.