Obnovené návštevy hospitalizovaných pacientov

02.06.2020
Od 3. júna sú povolené návštevy hospitalizovaných pacientov v NOÚ.

Milí návštevníci,

v súvislosti s priaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku môžete po takmer 3 mesiacoch opäť navštíviť svojich blízkych. Pre dlhodobo hospitalizovaných pacientov, ktorí sa často cítia odlúčení od sveta, je dôležitá nielen kvalitná zdravotná starostlivosť, ale aj rozptýlenie a sociálny kontakt v podobe vašej milej návštevy.

Prosíme však, naďalej rešpektujte nevyhnutné hygienické opatrenia, pomôžete nám ochrániť tých najzraniteľnejších - našich onkologických pacientov.

V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nemôže návštevník vstúpiť do priestorov nášho zdravotníckeho zariadenia.

Môžete ísť priamo na lôžkové oddelenie, vstupný filter v hlavnej budove je po novom otvorený do 15.00.

Pravidlá pre návštevy:

  • Návštevné hodiny cez pracovné dni sú od 15.00 do 17.00 h a cez víkend od 14.00 do 17.00.
  • Do areálu NOÚ vstupujte len s rúškom alebo inou alternatívnou ochranou úst a nosa a pri vstupe do budovy si vydezinfikujte ruky.
  • Na vstup a východ použite prosím v čase od 15.00 do 17.00 vchod v hlavnej budove, príp. vchod do budovy radiačnej onkológie. Po 17.30 použite východ na -1. poschodí v hlavnej budove.
  • Každá návšteva sa musí najprv ohlásiť u službukonajúcej sestry na lôžkovom oddelení, kde je hospitalizovaný jeho príbuzný – pacient (platí aj pre návštevy v exteriéri).
  • Každá návšteva je povinná pred návštevou (aj v exteriéri) vyplniť a podpísať evidenčný list návštevníka.
  • Pacient (nechodiaci) môže prijať na izbe v jednom čase max 2 osoby – v trvaní max 1 hodinu.
  • Návšteva chodiacich pacientov musí prebiehať výlučne v exteriéri alebo v spoločných priestoroch - bez časového obmedzenia len počas návštevných hodín.

Evidenčný list pre návštevníka nájdete tu.