Nutričná poradňa v našom ústave

30.06.2020
Onkologická liečba výrazne vplýva na nutričný stav pacienta.

Mnoho onkologických pacientov potrebuje špecifickú starostlivosť v oblasti výživy, preto sme radi, že sa nám podarilo v našom ústave otvoriť nutričnú poradňu pod vedením Petronely Forišek Paulovej, ktorá je vôbec prvou nutričnou terapeutkou zamestnanou v slovenskom zdravotníctve.

Nutričná starostlivosť o onkologických pacientov by mala byť nevyhnutnou súčasťou podpornej terapie úspešnej onkologickej liečby. Zameranie sa na špecifické aspekty nutričných potrieb onkologických pacientov, ktorými sa líšia od ostatných ochorení, môže zefektívniť nutričnú intervenciu a dosiahnuť celkovo lepšie výsledky v liečbe onkologického ochorenia“, vyjadrila v kocke svoje poslanie kandidátka vied vo výžive človeka a nutričná terapeutka Petronela Forišek Paulová.

Aj o optimálnej životospráve šitej na mieru pre jednotlivca sa môžu pacienti poradiť v našej nutričnej poradni, ktorá je súčasťou ambulancie Oddelenia klinickej onkológie F - paliatívnej medicíny (OKO F).

Nutričná poradňa

Petronela Forišek Paulová, MSc.

pavilón M, prízemie, č. dverí 48

konzultačné hodiny: každý piatok 08.30 - 15.30

Na konzultáciu je potrebné odporúčanie od ošetrujúceho onkológa (výmenný lístok).

Pacienti sa môžu objednať na tel. č. 02/59 378 740 na ambulancii OKO F v čase 12.00 – 14.00.