Novinky z ústavu 2022

15.03.2023
Nová informačná brožúrka o novinkách a zmenách v našom ústave

Dnes sme pre vás, milí naši pacienti, vydali nový informačný bulletin, aby sme vám priblížili Národný onkologický ústav z pohľadu najzaujímavejších a najdôležitejších noviniek, zmien a inovácií, ktoré sa udiali v uplynulom roku. 

Chceme vám, našim pacientom uľahčiť náročné životné obdobie, preto je naším prvoradým cieľom naďalej zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosť a komfort v príjemnejšom, modernejšom a najmä bezpečnejšom nemocničnom prostredí. Uvedomujeme si, že vhodné nemocničné prostredie výrazne vplýva na zlepšovanie psychickej pohody, ktorá má tiež výraznú zásluhu na vašom liečebnom procese. 

Nové informačné brožúrky „Novinky z ústavu 2022“ si môžete prečítať už teraz v online verzii a čoskoro ich nájdete v našich čakárňach v rámci celého areálu NOÚ.