Novinky z ústavu 2020

31.01.2021
Nový informačný bulletin o novinkách a zmenách v našom ústave za uplynulý rok

V januári 2021 sme pre vás, milí naši pacienti, vydali nový informačný bulletin, aby sme vám priblížili Národný onkologický ústav z pohľadu najzaujímavejších a najdôležitejších noviniek, zmien a inovácií, ktoré sa udiali v uplynulom roku.  

Uvedomujeme si, že naši pacienti veľmi citlivo vnímajú nielen svoju liečbu a prístup zdravotníckeho personálu, ale aj samotné nemocničné prostredie. Aj preto sme sa v uplynulom roku snažili renovovať a rozvíjať ďalšie pracoviská aj počas náročného obdobia v „znamení korony“.  

Naším prvoradým cieľom je naďalej zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosť a komfort, aby sme našim pacientom uľahčili zvládnuť náročné životné obdobie v príjemnejšom, modernejšom a najmä bezpečnejšom nemocničnom prostredí.

Nové informačné brožúrky nájdete tiež v čakárňach v rámci celého areálu NOÚ.