Novinky z ústavu 2019

22.01.2020
Nový informačný bulletin o novinkách a zmenách v našom ústave za uplynulý rok

V januári 2019 sme pre Vás, milí naši pacienti, vydali nový informačný bulletin, aby sme Vám priblížili Národný onkologický ústav z pohľadu najzaujímavejších a najdôležitejších noviniek, zmien a inovácií, ktoré sa udiali v uplynulom roku.  

Naším prvoradým cieľom je naďalej zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosť a komfort, aby sme našim pacientom uľahčili zvládnuť náročné životné obdobie v príjemnejšom, modernejšom a najmä bezpečnejšom nemocničnom prostredí.