Nové opatrenia vo vstupnom filtri

24.03.2020
Veci pre hospitalizovaných pacientov je potrebné priniesť na vstupný filter v pracovných dňoch od 12.00 do 14.00.

Vážení pacienti, priatelia,

v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou sme prijali ďalšie opatrenia, aby sme zabránili šíreniu koronavírusu v Národnom onkologickom ústave.

Sprievod pacientov na vyšetrenia sme museli obmedziť maximálne na jednu osobu, a aj to len vo výnimočných prípadoch. Filtrom však budú musieť prejsť aj tie sprievodné osoby, ktorým nebude umožnený vstup do priestorov NOÚ. V prípade, že prejdú vstupným filtrom (6.30 - 14.00) s negatívnym dotazníkom, bez teploty a príznakov respiračného ochorenia, môžu na príbuzného, či sprevádzanú osobu počkať v priestoroch východu pre pacientov pri coffee shope.

Až do odvolania platí zákaz návštev vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a pohyb osôb je nutné zredukovať na minimum. Preto prosíme príbuzných, ktorí hospitalizovaným pacientom prinášajú veci, aby ich odovzdali vo vstupnom filtri a to len v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 12.00 do 14.00 h. Následne pracovník z filtra zavolá na oddelenie, kde je pacient hospitalizovaný a zabezpečí prenos vecí k pacientovi.

Prosím rešpektujte a dodržiavajte všetky pravidlá a pomôžte nám tak ochrániť tých najzraniteľnejších – onkologických pacientov.