Nové navigačné tabule v hlavnej budove

13.09.2023
Umiestnené sú na sklenených dverách oproti všetkým kľúčovým schodiskám.

Milí pacienti a návštevníci,

dnes 13. septembra v hlavnej budove pribudli nové navigačné tabule na sklenených dverách oproti všetkým kľúčovým schodiskám. Veríme, že vám podrobný popis jednotlivých pracovísk na 14 tabuliach pomôže lepšie sa zorientovať v našich rozsiahlych nemocničných priestoroch.