Nové motivačné videá

08.07.2022
Promo videá oslovujú budúce kolegyne, sestry

V letných mesiacoch sme rozšírili nábor nových sestier aj o aktivity na sociálnych sieťach. Na facebookovej stránke ako aj na webovej stránke NOÚ sme zverejnili motivačné videá, v ktorých sa prihovárajú naše milé kolegyne svojim budúcim kolegyniam.  Uvedomujeme si, aké dôležité je aj samotné pracovné prostredie a podmienky, preto sme rozhovory nahrávali priamo na jednotlivých pracoviskách, na Oddelení ambulantnej chemoterapii, Oddelení chirurgickej ako aj klinickej onkológii a tiež na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Všetky motivačné videá nájdete tu: Video | Národný onkologický ústav (NOÚ) (nou.sk)