Nové hygienické opatrenia

06.09.2020
v súvislostí so šírením koronavírusu v Bratislavskom kraji

Milí pacienti, návštevníci,

v súvislosti so šírením koronavírusu v Bratislavskom kraji platia nové hygienické opatrenia aj v našom ústave:

  • Na základe rozhodnutia regionálneho hygienika platí do 30.9. 2020 zákaz návštev na lôžkových oddeleniach vo všetkých nemocniciach v Bratislavskom kraji.
  • Doprovod pacientov prosím využívajte len v nevyhnutných prípadoch pri rešpektovaní pravidla max. 1 doprovodná osoba.
  • Rešpektujte prosím pravidlo ROR - rúško, odstup, ruky. Do ústavu vstupujte len s rúškom, resp. iným alterantívnym prekrytím nosa a úst, dodržujte dostatočné odstupy a pravidelne si dezinfikujte ruky.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto pravidlá, pomáhate tým chrániť našich pacientov ako aj zdravotníkov.