Nová centrifúga na Jednotke translačného výskumu

08.06.2021
Ďakujeme Nadácii Výskum rakoviny za jedinečný dar na spracovanie dôležitých pacientskych vzoriek

Dnes 9. júna sa vedenie NOÚ spolu s kolegami z Jednotky translačného výskumu stretli so zástupcami Správnej rady Nadácie Výskum rakoviny na slávnostnom odovzdaní nadačného daru, chladenej centrifúgy s príslušenstvom, ktorá umožní spracovať rýchlejšie a efektívnejšie väčšie množstvo biologických vzoriek od našich pacientov. Tie sa potom dlhodobo uskladňujú pri extrémne nízkych teplotách v Biobanke.

„Biobanka zriadená v našom ústave na Jednotke translačného výskumu pomáha našim kolegom vedcom nachádzať súvislosti vzniku nádorových ochorení a ako im efektívnejšie predchádzať. Nesmierne si vážim, že aj v týchto ťažkých časoch poznačených pandémiou nám darovala Nadácia Výskum rakoviny moderný a vysoko účinný zdravotnícky prístroj, ktorý skvalitní spracovanie dôležitých pacientskych vzoriek“, úprimne poďakoval Ing. Tomáš Alscher, MPH,  generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu. 

„Vzorky biologických tkanív sú najvzácnejším a jedinečným zdrojom poznatkov medicínskeho výskumu, pričom sú k dispozícii len v obmedzenom množstve. Úprimne ďakujeme za  novú centrifúgu, ktorá umožní spracovať rýchlejšie a efektívnejšie väčšie množstvo vzoriek od našich pacientov s rôznymi onkologickými diagnózami v reálnom čase“, zdôraznila RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., vedúca Biobanky v NOÚ.

„Kľúčovou úlohou našej Jednotky translačného výskumu je prenášať výsledky laboratórneho výskumu do klinickej praxe a zároveň riešiť klinicky významné problémy na laboratórnej úrovni. Chcem sa úprimne poďakovať za pomoc, spoločné projekty a podporu nášho vedeckého pracoviska Nadácii Výskum rakoviny, je to pre nás veľký prínos,“ vyjadril slová uznania prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., vedúci Jednotky translačného výskumu a prednosta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ.

Translačný výskum zároveň umožňuje objasniť mnohé klinicky významné pozorovania využitím experimentálnych prístupov, čo môže prispieť k individualizácii terapie a tým i k zvýšeniu efektivity, prípadne k zníženiu nežiaducich účinkov liečby.