Nová brožúrka pre pacientov

28.05.2019
Všetko, čo by mal pacient vedieť o klinickom skúšaní.

Cieľom klinického skúšania je zistiť účinnosť a bezpečnosť skúšaného lieku, alebo liekovej kombinácie, či iného liečebného postupu. Pre účasť v klinickom skúšaní sú dopredu stanovené presné kritériá, ktoré musí pacient spĺňať.

Vďaka novej brožúrke z dielne Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa môžu pacienti oveľa ľahšie zorientovať v oblasti klinického skúšania.

Všetko, čo by mal pacient vedieť o klinickom skúšaní, si prečítajte v brožúrke.