NOÚ patrí medzi 5 Najatraktívnejších zamestnávateľov

27.01.2023
Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, ktorí poskytujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom a tiež zamestnancom, ktorí majú veľkú zásluhu na fungovaní prevádzky nášho ústavu.

Národný onkologický ústav bol dňa 26.1.2023 ocenený ako piaty NAJATRAKTÍVNEJŠÍ ZAMESTNÁVATEĽ spomedzi nemocníc v prestížnej ankete, ktorú už 11 rokov vyhlasuje spoločnosť Profesia.

Mimoriadne si vážime toto prestížne ocenenie v kategórii Nemocnice a zdravotná starostlivosť, ktoré považujeme ako zadosťučinenie za naše úsilie vytvárať našim zamestnancom stabilné a príjemné pracovné prostredie. Za našu snahu úspešne oslovovať nových potenciálnych zamestnancov aj prostredníctvom webového pracovného portálu profesia.sk.

VEĽKÉ POĎAKOVANIE patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na tom, aby v našom ústave každodenné činnosti fungovali čo najhladšie - všetkým zdravotníčkam a zdravotníkom, kolegyniam a kolegom z administratívy, zamestnancom z údržby, kuchyne, skladníkom a samozrejme tiež kolegom na vrátnici.

Najdôležitejším faktorom pre respondentov bol dobrý kolektív a ľudia, dobré meno spoločnosti, pracovná istota, dlhodobá tradícia firmy, kvalitné služby, silná a známa značka a tiež benefity. Najväčšia vzorka hlasujúcich bola vo vekových skupinách od 35 do 49 a od 25 do 34 rokov.  ĎAKUJEME všetkým za prejavenú priazeň.

Poznáme Najzamestnávateľov roka 2022. O víťazoch rozhodlo viac ako 100-tisíc ľudí - Firma Profesia