NOÚ opäť boduje v rebríčku nemocníc

02.06.2014
V kategórií špecializovaných zariadení sme na druhom mieste

Pacienti aj tento rok hodnotili svoju spokojnosť so starostlivosťou v našich nemocniciach. Sme veľmi radi, že Národný onkologický ústav bol za rok 2013 pacientmi vyhodnotený ako druhé najlepšie špecializované zdravotnícke zariadenie na Slovensku, hneď po Detskom kardiocentre v Bratislave.

Prieskum realizovala poisťovňa Dôvera a hospitalizovaní pacienti v ňom dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Poistenci odpovedali na otázky:

 1. Ako ste boli spokojný/á so správaním lekárov na oddelení?
 2. Ako ste boli spokojný/á s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany  ošetrujúceho lekára?
 3. Ako ste boli spokojný/á so správaním sestier na oddelení?
 4. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou lekárov na oddelení?
 5. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou sestier na oddelení?
 6. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou ubytovania na oddelení?
 7. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou stravy na oddelení?
 8. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou upratovania na oddelení? Ako ste boli spokojný/á s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
 9. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 10. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 11. Ako ste boli spokojný/á so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice?