NOÚ kompletne zmodernizoval kuchyňu pre pacientov

28.02.2022
Dnes spustil NOÚ prevádzku vynovenej kuchyne pre pacientov, ktorá spĺňa najmodernejšie štandardy. Jej komplexná vyše dvojmesačná rekonštrukcia zvýšila parametre bezpečného a hygienického stravovania, štandard výdaja jedál, komfort práce v kuchyni a zefektívnila prevádzkový režim.

Vedeniu NOÚ záleží na kvalite pracovných podmienok, preto nemocnica neustále renovuje a rozvíja jednotlivé pracoviská, snaží sa vytvárať svojim zamestnancom stabilné a príjemné pracovné prostredie. „Po niekoľkých dekádach využívania kuchyne na prípravu jedál, liečebnej výživy pre našich hospitalizovaných pacientov, sme sa rozhodli, že je najvyšší čas na jej komplexnú rekonštrukciu vrátane nákupu nového gastrovybavenia, aby spĺňala najmodernejšie štandardy“, zdôraznil generálny riaditeľ NOÚ Ing. Tomáš Alscher, MPH.

Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne pre pacientov zahŕňala novú elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, nové plynové rozvody, výmenu podlahy, osvetlenia a obkladov na steny. Pribudli tiež nové vstupné dvere. Priestor na varenie je sústredený na jedno miesto, oddelený od výdajnej časti v podobe nového výdajného pásu. Toto nové dispozičné riešenie výrazne zvýši efektívnosť prevádzky, komfort práce v kuchyni, čím sa zníži aj záťaž personálu.

Nutričné a metabolické poruchy sú u onkologických pacientov veľmi časté. Preto je dôležitou súčasťou protinádorovej liečby aj nutričná terapia. NOÚ v rámci komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti preto poskytuje priamo v areáli nemocnice pre svojich onkologických pacientov nutričné poradenstvo (www.nou.sk/nutricna-poradna). „Záleží nám na spokojnosti našich pacientov, ktorým sa usilujeme aj na základe ich podnetov vychádzať v ústrety, preto postupne upravujeme jedálniček, ktorý bude pestrejší aj vďaka spolupráci s našou nutričnou poradkyňou Petronelou Forišek Paulovovou, MSc.“, vyjadrila sa vedúca odboru ošetrovateľstva PhDr. Katarína Zanchetta.

Celková investícia na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne pre pacientov dosiahla sumu 140 000,- eur.