NOÚ je pripravený pomôcť onkologickým pacientom z Ukrajiny

01.03.2022
Vyjadrenie vedenia k aktuálnej mimoriadnej situácii

Národný onkologický ústav je pripravený pomôcť onkologickým pacientom z Ukrajiny🇺🇦Chceme vyjadriť spolupatričnosť a pripravenosť poskytnúť potrebnú starostlivosť ukrajinským žiadateľom o azyl, alebo status „dočasné útočisko“, ktorí sa liečia na onkologické ochorenie“, reagovali na aktuálnu mimoriadnu situáciu generálny riaditeľ Tomáš Alscher a medicínsky riaditeľ Juraj Pechan.