NOÚ je druhou najlepšou nemocnicou na Slovensku

06.10.2013
Predbehlo nás len súkromné kardiocentrum v Nitre.

Národný onkologický ústav sa môže pýšiť druhým miestom v rebríčku najlepších slovenských nemocníc za rok 2012. Predbehlo nás len súkromné kardiocentrum v Nitre (NZZ Kardiocentrum Nitra, s.r.o.). Pacienti, ktorí hodnotili celkovú zdravotnú starostlivosť, prístup lekárov a sestier k chorým, kvalitu stravy a ubytovania ako aj ďalšie kritériá, boli s našimi celkovými službami spokojní na 90 %. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa vypracovala komplexné hodnotenie nemocníc a zdravotníckych zariadení na základe dotazníka, ktorí rozposlala v marci tohto roku svojim poistencom. Na prieskume sa zúčastnilo takmer 30 percent z 10 000 oslovených respondentov, ktorí sa v minulom roku liečili v nemocnici.

Subjektívne hodnotenia pacientov sú pre nás veľmi dôležité. Takisto sú súčasťou tzv. indikátorov kvality, na základe ktorých poisťovne uzatvárajú zmluvy s nemocnicami. Z celkových kritérií má hodnotenie pacientov váhu 20 percent.

Dotazník tvorili nasledovné otázky:

Ste spokojní - 

  • so správaním lekárov na oddelení?
  • s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára? 
  • so správaním sestier na oddelení? 
  • so starostlivosťou lekárov na oddelení? 
  • so starostlivosťou sestier na oddelení? 
  • s kvalitou ubytovania na oddelení? 
  • s kvalitou stravy na oddelení? 
  • s kvalitou upratovania na oddelení? 
  • s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou? 
  • s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe?